Mer informasjon om kurs og andre tilbud i regi av Kompetansenettverket for lokalmat i nord finner du her:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

https://xn--mathndverk-45a.no/

Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/lokalmatinord

Ta gjerne kontakt for å høre mer om Kompetansenettverket i nord sine matfaglige tilbud.

 

Vennlig hilsen Frøydis Gillund