Hjemmekontor

I utgangspunktet skal alle  møte på jobb. Hjemmekontor kan innvilges kun i særskilte tilfeller.  Slik ordning skal godkjennes før den etableres.  Eksempel på særskilte tilfeller er hvor en ansatt er alene om omsorgen for små barn i skole/barnehage og at arbeidets karakter er forenlig med hjemmearbeid.

Møtevirksomhet

Alle møter avlyses.  Bruk telefon/skype der det er mulig.  Hold minst en meters avstand til de du må samhandle med. 

Politiske møter er/vil bli avlyst inntil videre.

Pauser i arbeidstiden

Alle pauser, også matpause, skal foregå på eget kontor/arbeidsplass.  Felles kaffemaskiner/kaffetrakter er ikke tillatt.  Kantine stenges.

Er du i karantene

Helsedirektoratet melder i dag at alle får utvidet egenmeldingsrett på 14 dager slik at de som sitter i karantene slipper å oppsøke lege for sykemelding.  Dersom du er ansatt og en annen i husstanden i pålagt hjemmekarantene, så vil ikke dette berøre deg.  D.v.s. den ansatte kan fortsatt gå på jobb.  (gjelder ikke dersom den som er i hjemmekarantene er smittet)

Er du innmeldt som overskuddspersonell?

Er din arbeidsplass stengt og du er meldt inn som "ledig" kan du, på kort varsel, bli omdisponert til arbeid i andre enheter ved behov.

Hvem kan få plass til barna i barnehagen?

Dersom du jobber i en samfunnskritisk funksjon og søker plass i barnehagen, må dette dokumenteres av arbeidsgiver.    Begge foreldrene må ha samfunnskritiske funksjoner for å omfattes av tilbud om plass i barnehage.  Tvilstilfeller avgjøres av rådmann evt kriseledelse.  I utgangspunktet skal det skal være færrest mulig barn i barnehagene.

 

Renhold

Renholdere må få informasjon om økt fokus på renhold (vask av dørhåndtak m.v.)  Det er spesielt viktig at renhold av helsetjenestene sine lokaler prioriteres.

Kan de som bor i omsorgsboliger/boenheter med særlige pleiebehov få besøk?

Boliger med egen enhet/bolig/inngang kan ha besøk som vanlig (folk i karantene skal selvsagt holde seg hjemme)

Enheter/leiligheter med felles inngang, kjøkken, oppholdsrom skal ha samme begrensninger som sykehjem (kun besøk ved spesielle omstendigheter og må avtales med enhetsleder.)