IMG_4728[1].JPGGunda Johansen (Ap)
Adresse: 9050 Storsteinnes
Besøksadresse: Rådhuset, Storsteinnes

Telefon 77 72 20 10 / 911 20 051
e-post: gunda.johansen@balsfjord.kommune.no
 


Gunda Johansen ble valgt som ordfører i 2015 etter å vært ordfører i to perioder tidligere (2003-2011)

Ordførervervet:
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte.  Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.


Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler.  Også i andre sammenslutninger hvor kommunen har avtale, f.eks. Midt Troms museum,  Destinasjon Tromsø, representerer ordføreren kommunen.  Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (K).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Balsfjord kommune inngår sammen med kommunene Karlsøy og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar nestledervervet i regionrådet for perioden 2016-2017.


Når Balsfjord kommune har offisielt besøk er ordføreren vertskap og skal ellers være kommunens representant utad.

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være,  og er folkets talerør i forvaltningen.
Gjennom møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen har ordføreren mulighet til å være folkets talerør.