Fra mai til oktober inviteres barn og unge være med ut i naturen sammen med friluftsrådet og lag og foreninger.

Ishavskysten friluftsråd, Balsfjord og Tromsø kommune, og frivillige lag og foreninger i kommunene, starter opp et nytt og spennende friluftsprosjekt i år. Prosjektet vil spille på lag med frivillige organisasjoner og foreninger i kommunen, med dem som kjenner naturen best, og sammen vil vi tilby et allsidig og spennende friluftstilbud fra mai til oktober.

-Det er veldig gledelig at vi har fått penger til å gjennomføre «Friluftsliv for alle» i Tromsø og Balsfjord kommune, og vi er godt i gang med å planlegge prosjektet. Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet vårt og vil glede seg over å være ute i naturen, sier rådmann i Balsfjord Hogne Eidissen.

Ukentlig friluftstilbud fra mai til oktober

-Prosjektet heter «Friluftsliv for alle» og vil være et fast ukentlig tilbud til barna i Balsfjord og Tromsø. Hovedmålgruppen er barn og unge, men vi oppfordrer også foreldrene til å være med. Det skal være et lavterskeltilbud hvor alle skal kunne delta. Hovedmålet med prosjektet er fysisk aktivitet i kombinasjon med sosialt samvær ute i naturen, sier daglig leder Tine Marie Hagelin.

Åpent for alle

-Dette skal være et spennende aktivitetstilbud til de som trenger det mest i kommunene: de barn og unge som ikke fanges opp av det organiserte idretts/aktivitetstilbudet i dag. «Friluftsliv for alle» skal være gøy og inkluderende, og viktigst av alt: det skal være i kombinasjon med fysisk aktivitet ute i frisk luft!, sier byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune Jonas Stein. 

-Temaet vil variere fra gang til gang, men den røde tråden vil alltid være friluftsliv. Kanopadling, fiske, natursti, og fjellturer er blant aktivitetene. Naturen i Balsfjord og Tromsø er tilgjengelig, spennende og variert, så det vil ikke skorte på spennende aktiviteter, legger Hagelin til.

Spille på lag med frivilligheten i kommunene

Tromsø og Balsfjord kommune har mange engasjerte og flinke lag og foreninger som gjør en viktig innsats for å få folk ut i aktivitet. «Friluftsliv for alle» ønsker nå å samle alle de gode kreftene og samarbeide om å få samlet alle de spennende og morsomme aktivitetene i et og samme prosjekt. Ishavskysten friluftsråd og kommunene inviterer nå lag og foreninger til et fellesmøte om prosjektet. Alle som ønsker å bidra på prosjektet er velkomne til å være med.

Ishavskysten friluftsråd har ansatt en prosjektmedarbeider som vil ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Hun vil tiltre i stillingen den 1. april.