Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Jordbruksarealer

Kommuneplanens arealdel

Saken er behandlet i kommunestyret i møte 21. september 2011 hvor det er gjort følgende vedtak:

arealplanen skal sikre områder til ulike formål

Formannskapet har godkjent nytt utkast til arealplankart.

Etter drøftinger med sentrale sektormyndigheter har administrasjonen laget et revidert forslag til arealplankart. Etter formannskapets godkjenning den 14. desember 2010 vil denne utgaven bli kommunens arealplanforslag som en antar sektormyndighetene kan slutte seg til.

Ute i naturen

Det første utkastet til ny arealplan er klart.

Den 22. april 2010 behandlet Balsfjord formannskap det første utkastet til ny arealplan. Det vil si at formannskapet tok stilling til hvilke områder i kommunen skal planlegges til hvilke formål.