Nordkjosbotn er et viktig trafikknutepunkt i Troms. Her møtes trafikken fra Tromsø, Narvik, Alta, Sverige og Finland.

Det bor ca 1000 mennesker i Nordkjosbotn.

Nordkjosbotn har flere felles funksjoner for kommunene Lyngen, Storfjord og Balsfjord, som arbeidskontor, videregående skole, og pedagogisk psykologisk tjeneste. Nordkjosbotn har et fint turterreng

Ønsker du å vite mer om denne skolen, så kan du gå inn på skolens hjemmeside -klikk her