Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Innskriving av barn i grunnskolen

Alle barn født 2013 er skolepliktig høsten 2019.  Innskriving av nye førsteklassinger foregår fra nå og fram til 01. mars 2019.

 

Hovedopptak til barnehage og SFO høsten 2019

Barnehageplass tildeles i Balsfjord kommune, med oppholdssted f.t. ved den enkelte barnehage.  Barn født t.o.m. november 2018 (rettighetsbarn) må også søke innenfor fristen 1. mars.

 

Skoleruta 2019-2020 og 2020-2021

Grunnskolen i Balsfjord kommune følger skoleruta til Troms fylkeskommune på grunn av skyss og her er skoleruta for de neste 2 skoleårene.

Skoleruta høst 2018 og vår 2019

 

Høst 2018
Måned Fridager antall skoledager
August Første skoledag mandag 20. august 10
september   20
oktober Høstferie torsdag 4. og fredag 5. oktober 21
november felles planleggingsdager man 19. og tirs 20. nov 20
desember siste skoledag før jul tors. 20. des.  Fridag fre. 21.12 14
Vår 2019
Januar første skoledag man. 7. januar 19
Februar   20
Mars vinterferie man 4. t.o.m. fre. 8. mars 16
April påskeferie man 15. t.o.m. man. 22. april 16
Mai   20
Juni siste skoledag fredag 21. juni 14
Antall dager skoleåret 18/19 190
   

 

Planer og forskrifter - skole
Voksenopplæringa i Balsfjord

Grunnskole for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1 og § 4A-2

Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige  

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Linker:

https://www.kompetansenorge.no/

Kontakt oss for nærmere opplysninger på telefon 77 72 22 49 eller på e-post vo@balsfjord.kommune.no
 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

 PPT-kontoret er i  Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn (Kuben)

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 72 26 20
Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy metting kortnr: 774841

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Renate Brox
 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00

PPTs oppgaver:

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utgreiinger at PPT skal gje ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker av forskjellig art.

Her nevnes bla:

• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.

• PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.

• PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.

• PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.

• PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

• PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage og grunnskole, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og arbeidskontor.

 

Folkehøyskolen 69 grader nord

Hundekjøring - hest - rein - friluftsliv i rå natur.

Norges minste folkehøgskole.
Venner for resten av livet.
Vi er i Malangen, en times kjøring fra Tromsø.
Nord-Norges hovedstad.
Nord!

Du lever i spenningen mellom vill natur, heftig vær og arktisk lys. Omgitt av fjell og hav. Ingen karakterer eller eksamen. Det som betyr noe er at du våger å være den du er. Finn dine muligheter og ta dem i bruk. Du blir tryggere, gladere og tøffere. Du lykkes!

Les mer ved å gå inn på skolens egen hjemmeside - klikk her