Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kompetanseplan

Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling bør skje i samsvar med kortsiktige og langsiktige planer og mål i kommunen.

Seniorpolitisk plan

Mange eldre arbeidstakere slutter i jobben før de når pensjonsalderen.
Overgangen til uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) har de siste
årene alene ført til at mellom 30.000 og 40.000 personer årlig har gått ut
av arbeidsmarkedet.