Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Özel eğitim

Özel eğitim, ihtiyaç duyan öğrencilere verilebilecek uyarlanmış bir eğitim şeklidir. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ebeveyn olarak çocuğunuzun eğitimden yeterince iyi bir verim alamadığı konusunda endişeleriniz varsa, okuldan çocuğun özel eğitime ihtiyacı olup olmadığını araştırmasını talep edebilirsiniz.

  Özel eğitim, okulun normal eğitimden başka bir şeye ihtiyacı olan öğrencilere sunduğu bir tekliftir. Özel eğitim bir haktır, ancak hak oluşmadan önce, profesyonel bir değerlendirme yapılmalıdır. Profesyonel değerlendirmeyi Pedagoji-Psikoloji Hizmet Bölümü yapar.

  Özel eğitim örneğin, öğrencinin diğer öğrencilerden farklı bir öğrenme amacı için çalışması, bir öğretmen ya da yardımcısının öğrenciyi sınıfta izlemesi veya öğrenciye uyarlanmış bir donanım verilmesi şeklinde olabilir.

  Målgruppe

  İlkokul ve orta eğitim öğrencileri

  Kriterier/vilkår

  Okul, Pedagoji-Psikoloji Hizmet Bölümü (PP-tjenesten) bir uzman değerlendirmesi yapmadan önce, eğitimden tatmin edici bir verim almanızı sağlamak için önlemleri değerlendirmek ve gerekirse denemekle yükümlüdür.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Eğitim Yasası Bölüm 9A 5 Özel eğitim

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Siz veya ebeveyniniz, okuldan özel eğitime ihtiyaç duyup duymadığınızı ve ayrıca hangi eğitimi almanız gerektiğini belirlemek için gerekli incelemeleri yapmasını isteyebilir.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Bir uzman değerlendirmesi yapılmadan ve özel eğitim uygulanmadan önce, sizden veya ailenizden onay alınacaktır. Siz veya ebeveyniniz, karar verilmeden önce uzman değerlendirmesini görme ve görüş bildirme hakkınız vardır. Olumlu bir karar, özel eğitimin kapsamını, içeriğini ve organizasyonunu belirtmelidir.

  Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz. 

  Saksbehandlingstid

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  Klagemulighet

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:07
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15