Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Yaşamın son aşamasında bakım

Tedavi edilemez bir hastalığı ve kısa bir ömür beklentisi olan bir hastaya, son zamanlarını hastane yerinde evinde yaşama fırsatı sunabilir. Hasta gerekli tıbbi bakımı kendi evinde alır.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hastanın, yaşamının son aşamasında evde veya bir kurumda kalması kararlaştırılırken hastanın ve yakınlarının isteklerine büyük önem verilmelidir. Hasta evde ise, hem hasta hem de yakınları ilaç, ağrı pompası veya yardımcı malzemeler kullanımı konusunda yeterli eğitim almış olmalıdır. Hasta, gerektiğinde irtibat kurabileceği sağlık uzmanları hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Tedavi edilemez bir hastalığa yakalanmış ve ölmekte olan insanlar karşısında bakım ve saygı son derece önemlidir. Hastaya, son zamanlarını anlamlı bir şekilde geçirebileceği bir teklif sunulmalıdır. Hastaya, mümkün olduğunca istediği gibi yaşama fırsatı verilmelidir.

Målgruppe

Tedavi edilemez bir hastalığı ve kısa bir yaşam beklentisi olan hastalar.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Ayrıca bakınız Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 1-1 ve Bölüm 3.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

Forskrifter

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___

Saksbehandling

Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Buna ek olarak, uzman sağlık desteği ile birlikte belediye tarafından sağlanacak olan evde bakım uygun olabilir. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz. 

Saksbehandlingstid

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

Klagemulighet

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliğe itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-08 09:04
Gyldig fra2018-05-03
Gyldig til2020-01-15