klikk her for web-kart Midt-Troms

Kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv og Lenvik har lansert  felles løsning for kart på Internett.

Den nye kartløsningen gjør det mulig å presentere kart og registerdata til publikum. Et samarbeid på tvers av kommunegrensene i Midt-Troms har gitt Balsfjord kommune muligheten til en slik kartløsning.

Kommunenes innbyggere vil enkelt finne informasjon om grunneiendom og eiendomsinformasjon. I tillegg kan du søke på og få informasjon om kommunale tilbud og tjenester som for eksempel skoler, barnehager, helse, kirker og idrettsanlegg (interessante steder).

Etter at du har kommet inn på oversiktskartet er det bare å zoome inn den kommunen du skal se nærmere på. Da vil kartet automatisk havne i riktig kommune. Bruk menyen i venstremarg til søk og å slå på/av registre. Til venstre under valg av karttype har man sju ulike valg/knapper. Første knappen er søk. Hvis man der velger eiendom og så videre velger hvilken kommune man vil søke i, kommer det opp felt for å skrive inn gårdsnr og bruksnr.

Funksjonsraden over kartet gir deg mulighet for div. informasjon, måling i kartet og utskrift.

Kart på web blir et IKT-verktøy som vil øke kommunenes servicenivå overfor innbyggerne.

Vi håper du finner nytte i kartløsningen og ønsker deg lykke til!

Andre kart:

http://www.gislink.no/gislink/

http://www.seeiendom.no/

http://kart.gulesider.no/?_s_ref=5R7pvP06S&kw=kartet&creative=3703817164&gclid=CICEls7-kaoCFUXwzAodNkImyQ

http://www.1881.no/Kart/?gclid=COTdt-n-kaoCFQW-zAodSx1exQ

http://maps.google.no/