Oppstart: mandag 25.januar 2021 kl 10.20.

Sted:Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn. 2. etasje. Inngang foran.

Tidspunkt: mandager fra kl 10.20 til kl 11.50 (1,5 time).

Varighet: Til og med 7.juni.  Til sammen ca 22 timer.

Målgruppe: Fra A1 til A2  (se veil.  kompetansenorge.no)

Pris:  kr 1650 + lærebøker/nettressurs på ca kr 1000.

 

Påmelding til vo@balsfjord.kommune.no

                        Eller mobil telefon 90792604