Formål med aktivitetsdagene:

Gi økt kunnskap om, og mulighet for å prøve ut forskjellige vinteraktivitetshjelpemidler.

Målgruppe:

Barn, ungdom, voksne med funksjonsnedsettelser som ønsker å prøve utstyr

Brukere og utøvere som har utstyr fra før, men har behov for ny løsning

Foreldre og støttepersoner som ønsker informasjon

Ergo- og fysioterapeuter, fagpersoner, studenter og andre i kommunene som f. eks gjennom skole eller idrett arbeider med mennesker som kan ha bruk for denne type hjelpemidler.

Innhold:

Vi vil presentere ulike produkter på rammeavtale fra firmaene Bardum, HandiNor, Sitski Norway, Medema, Hjelpemiddelspesialisten og Handicare/Sunrise Medical. Det vil også være anledning til å prøve ut ulike modeller.  Arrangementet er åpent for alle med tilknytning til idrett for funksjonshemmede, enten du er nybegynner eller er erfaren.

Vi gjør oppmerksom på at funksjonshemmede over 26 år også har mulighet til å søke aktivitetshjelpemidler.

Forhåndsmelding med problemstilling som ønskes vurdert/utstyr som ønskes utprøvd, kan sendes kursansvarlig, da vil du få en timeavtale for sikret oppfølging.

Deltagere som har eget utstyr, bes ta det med for eget bruk. Ledsagere må ha med eget utstyr, eller de kan leie det i bakken.

Ta med matpakke og kjørehjelm. Drikke serveres.

Dagen arrangeres i     

Målselv          03.03.16         kl 10.00 – 14.00        Sted: Fjellandsbyen

Mellom 10-11 begge dager, vil det være orientering fra NAV Hjelpemiddelsentral

Påmeldingsfrist: 26.02.16

Lenke til påmelding

Kursansvarlig: Beate Kvarmo      beate.kvarmo@nav.no