Miljødirektoratet deler hvert år ut tilskudd til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Det vil være mulig å søke om støtte for tiltak knyttet til villaksåret i neste søknadsrunde i 2019.

Miljødirektoratet har innledet et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver (NL) om å planlegge aktiviteter og lage en nasjonal ramme for året. Besøk www.villaks2019.no for mer informasjon om hva NJFF og NL planlegger i 2019 og for å få tips til konkrete aktiviteter.