Søknadsfristen er 1. juni 2014. Det deles ut fire stipend på inntil 183 000 kroner for skoleåret 2014/2015. Veiviserstipendet gis til samiske ungdommer som forplikter seg til et år med informasjonsformidling som sitt hovedvirke. Reise og opphold dekkes av tiltaket.

Les om veivisernes arbeid på facebook “Samiske veivisere”

Dearvuođat / Med vennlig hilsen
Risten Länsman

Ofelaš ráđđeaddi, prošeaktajođiheaddji / Veiviser rådgiver, prosjektleder Tel. +47 78 44 85 03 /mob. +47 950 52 984

Hánnoluohkká 45,

N-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway

Bli veiviser 2014 norsk.jpg