Det finnes foreldre som av ulike årsaker ikke klarer å gi sine barn trygge og forutsigbare rammer, og den omsorgen de trenger.

Disse barna trenger et fosterhjem.

Fosterhjemstjenesten Tromsø har til en hver tid stort behov for nye familier som kan tenke seg å være fosterhjem.

Nytt kurs for potensielle fosterforeldre – pridekurs – starter 29. august 2010.

Ta gjerne kontakt med fosterhjemstjenesten Tromsø, ved Hege Bobakk tel. 466 15 585, eller avd. Finnsnes ved Svein Bergstad tel. 466 15 268 for en uforpliktenede prat.

Les mer på: http://www.fosterhjem.no/Din_lokale_fosterhjemstjeneste/Region_Nord/Tromso/

Håper på snarlig og positivt svar.

 

Mvh. Hege Bobakk
        Fagkonsulent.


Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Fosterhjemstjenesten, Tromsø

Tlf: 46 61 55 85

hege.bobakk@bufetat.no