Legetjenesten i Balsfjord har behov for vikar dagtid ved kontoret, det være enkeltdager og kortere perioder. Det er ønskelig med helsefaglig bakgrunn, det være hjelpepleier, helsesekretær mm, men andre med interesse for helsearbeid kan også søke.

Ta kontakt med ledende helsesekretær Gerd Løvli på telefon 947 99 272 for spørsmål og innsending av søknad.