Balsfjord bo og servicesenter har behov for flere ferievikarer til kjøkken, renhold og pleie.

  • I pleie- og omsorgsavdelingene søker vi deg som har utdanning eller er under utdanning innen helsearbeid eller helsefagarbeider. Også søkere med erfaring og interesse fra  helse- omsorgsarbeid er av interesse.
  • Til kjøkken søker vi deg som liker å arbeide med mat og gjøremål på kjøkken.
  • Til renhold søker vi deg som liker eller er interessert i renholdsarbeid.

Dersom du er ledig for arbeid i sommer – og kan arbeide på avdelinger med pasienter tar du kontakt med avdelingssykepleier Kristina Schneider, mobil 951 05 993, eller e-mail: kristina.schneider@balsfjord.kommune.no, eller for deg som kan arbeide med renhold eller kjøkken:  ta kontakt med fagleder kjøkken Mona Strand mobil 414 45 454, eller på e-mail: mona.strand@balsfjord.kommune.no