11214246_10153517970116638_5866665103630721335_n.jpgVi ønsker å bry oss og hjelpe flyktningene over middelhavet.

Derfor er det nå startet en innsamlingsaksjon som heter

Vi bryr oss i Balsfjord, gi din støtte til flyktningarbeidet.

http://hjelp.nrc.no/hjelp-flyktninger-paa-vei-over-middelhavet-/3-1734#.Ve3LntLVqQk.facebook 

Vi bryr oss i Balsfjord konsert

I forbindelse med dette er vi flere voksne som sammen med Bry dæ ungdommene ønsker å lage en “ Vi bryr oss i Balsfjord” konsert.

Hvor Bry dæ ungdommer bidrar og kulturlivet i Balsfjord

Inntektene av dette skal gå til flyktninghjelpen:

Flyktninghjelpen fremmer og beskytter rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Vi er den eneste norske organisasjonen som er spesialisert på internasjonalt arbeid med denne målgruppen og hjelper der nøden er størst. 

De fleste av våre mer enn 5000 medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i omlag 25 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra en liten og effektiv administrasjon i Oslo. 

Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. I dag er Flyktninghjelpen organisert som en uavhengig, privat stiftelse. Vi samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge.

brydæ.jpg

Tid og sted kommer!