Fylkesmannen i Troms blir lokal vergemålsmyndighet for hele fylket.

Vergemål er fremdeles en viktig velferdstjeneste for kommunens innbyggere, selv om Fylkesmannen har overtatt ansvaret.

For at Fylkesmannen skal bli oppmerksom på at en person har behov for verge, vil vi måtte varsles om dette.  Etter regelverket har en del privatpersoner og offentlige instanser begjæringsrett eller meldeplikt.  Vedkommende kan selv be om å få oppnevnt verge.

Dersom Fylkesmannen oppretter et vergemål, vil vi også ha behov for å finne en verge.  Vanligvis vil det være ønskelig å finne en verge som bor i nærheten.

Fylkesmannen får også andre oppgaver som vergemålsmyndighet.  Nevner blant annet disponering av større formuer for mindreårige.

Få mer informasjon ved å lese: http://vergemal.no/