Mange bedrifter sitter på et potensial for økt verdiskaping, der forskning og utvikling er nøkkelen til realisering. Flere bedrifter opplever imidlertid en høy terskel for å søke offentlige virkemidler for å gjennomføre lønnsomme utviklingsprosjekt.

Formålet med workshopen den 26. Januar, er å gjøre denne terskelen lavere og legge til rette for at bedrifter kan komme i gang med sine utviklingsplaner. Tema for arrangementet er betydningen av forskning og utvikling i bedrifter som ønsker bærekraftig vekst og innovasjon. Hvorfor forske? Hvordan komme i gang?

I løpet av workshopen vil du få presentert eksempler fra bedrifter i vår region som har fått resultat av å tenke nytt. De vil dele av sine erfaringer med bruk av FoU.

 

 Samarbeidspartnere:       

 Troms og Finnmark fylkeskommune, Regionale forskningsfond, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

 

 

Lenke til program og påmelding: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/veien-til-suksess