JobbIn vil være et viktig møtepunkt mellom arbeidsgivere, NAV, videregående skole og opplæringskontor. Vi skal i fellesskap drøfte hvordan vi kan inkludere og kvalifisere flere unge til arbeid i våre kommuner. Ordførere, rådmenn og fylkesdirektør i NAV er invitert. Vi får også besøk av dyktige foredragsholdere, bl.a. Samuel Massie, Bente Ødegaard fra NAV og Lisbeth Gamst fra Karri opplæringskontor. I tillegg blir det paneldebatt ledet av Egil Jens Pettersen og kulturelle innslag fra kulturskolene. 

Det er begrenset antall plasser. Konferansen er derfor forbeholdt lokale arbeidsgivere fra Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Det er gratis påmelding og vi byr på gratis lunch.

Påmeldingsfrist er 10. januar 2020. Påmelding (navn og e-postadresse) sendes til: Benedicte.Helen.Lilleng@nav.no. Egen deltakerliste sendes ut når denne er klar.