Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Veivedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i veien, manglende gatelys eller manglende brøyting.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Kommunal Infrastruktur

  Beskrivelse

  Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

  Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

  Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

  Lover

  Forurensningsloven
  Veglova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Arnt Hansen
  Tittel:Ansvarlig vei/havn
  Telefon:90 99 88 57
  Epost:arnt.hansen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-09
  Gyldig til
  2020-01-15