Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Vei-navn

Kunngjøring vedtatte adressenavn.

Kommunestyret har i møte 19.12.16, sak 125/16 vedtatt adressenavn som med dette kunngjøres i henhold til lov om stadnamn §6

Nye veinavn vedtatt

Nye veinavn i kommunen

Balsfjord kommunestyre vedtok på møte 04.02.09 følgende nye navn for veier/veistrekninger i Balsfjord: Foto:Ola Røe

or 030