Vi ber om forslag til vegvnavn på disse.

Det vises til vedlagte oversikt - klikk her

Folkeregister, postverket og en rekke andre instanser og forhold krever at folk har adresse med vegnavn og husnummer. Fra før er ca 50 veger gitt vegnavn og navneskilt for disse oppsatt. Ytterligere ca 50 veger har fått formelt vegnavn men hvor navneskilt ennå ikke er oppsatt. I tillegg skal alle husene til disse vegene gis husnummer.

 Fristen for innsendelse settes til 1. november. En har fra tidligrer prosesser en god del forslag til navn på de gjenstående vegene. En anmoder likevel de som tidligere har sendt inn forslag om å fornye disse for å sikre at de blir med i den videre vurderingen.

 For nærmere henvendelser: rådgiver Gunnar Kvaal.