Slike meldinger kan feks. være markedsundersøkelser, varsling om feiing, kokepåbud av drikkevann  eller annen generell informasjon.  Viktig  er at systemet også skal brukes i forbindelse med varsling ved beredskapssituasjoner.

Ved testing av systemet ser vi at en del ikke mottar sms-varsling.  Dette kan ha årsak i at du nylig har flyttet, telefonen er registrert på arbeidsgiver eller du har hemmelig nummer.

For å sjekke om du er oppført med riktig adresse og telefonnummer kan du gå inn på følgende link: http://www.varslemeg.no/ og logge inn for å sjekke opplysninger om deg.  Her kan du registrere deg med privat eller firmaadresse.