Skogveien vil bli stengt ved Mack på grunn av graving i tiden tirsdag 31.01. kl 07:00 til onsdag 01.02.17 kl 16:00

Omkjøring via Rud