Det vil bli sprenging for nytt høydebasseng ovenfor jordet til Lars Ivar Fause.

Arbeidet vil pågå fra 19.6-14.7

Sprenging varsles med pulserende sirene.

Sprenging over varsles med et langt støt.

 

Ta kontakt med Geir Vegar Grønås tlf. 473 07 053 eller Ernst Vidar Hanssen tlf. 917 21 690 hvis det er spørsmål.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift