Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget.  Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lyngen/?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche