Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. mars:

Flyktninger fra Ukraina til Balsfjord

Har kommunen behov for private boliger til bosetting av flyktninger? Det er kommunens ansvar å sk... Les mer

Varsel om snøskredfare

Stedsspesifikt skredvarsel fra NGI for definert, utsatt bebyggelse i 13 nordnorske kommuner - 21.01.2022

Faregrad: 3 - Betydelig

 
 

Stedsspesifikt skredvarsel fra NGI for definert, utsatt bebyggelse i 13 nordnorske kommuner - 21.01.2022

GYLDIGHET

Dette skredvarselet gjelder fra 21.01.2022 kl 09:00 til 22.01.2022 kl 09:00.

MEST UTSATTE FJELLSIDER

STØRSTE SKREDPROBLEM

Fokksnø

Høyest skredfare i sektorer med svart skravur.

Fokksnø

TREFFSANNSYNLIGHET NESTE 24 TIMER

Lav

 
 
 

SKREDFAREVURDERING

Kombinasjonen av nysnø de siste dagene og vind kan fortsatt føre til nye fokksnøavsetninger i utsatte områder. Disse avsetningene kan være spesielt følsom i områder der nysnø kommer på toppen av våt gammel snø som kan utløses med en liten tilleggsbelastning. Vi antar at utløste skred ikke truer bebyggelsen innenfor varslingsregionen.

SNØ- OG SKREDOBSERVASJONER

Noen meldinger om skredaktivitet og snødekke indikerer at snøen ikke har stabilisert seg etter siste nedbør perioden.

HENVENDELSE

Følgende henvendelse ble mottatt 21.01.2022 kl 10:24 fra Vakthavende (met.no).
Lokalt har det kommet betydlige mengde nysnø siste døgn: Fjordgård 33 cm, Sifjord 30 cm, Tamokdalen 18 cm. Det forventes fortsatt noe nedbør som snø, ca 10 cm neste 24 timer. Lokalt kan vind fra sør-vestlig retninger kommer opp i stiv kuling på utsatte steder, spesielt Lofoten, Vesterålen og langs kysten.

VÆROBSERVASJONER

Plate målinger av nysnø 3 - 30 cm, mest Fjordgård 33 cm, Sifjord 30 cm, Tamokdalen 18 cm.

VÆRUTVIKLING

Nordland: Minking til nordvestlig bris. Spredte snøbyger. Om ettermiddagen sørvestlig bris. Oppholdsvær. Om kvelden økende til sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende, etter hvert snø på Helgeland og i Lofoten og Vesterålen, regn på kysten. Troms: Minking til nordvestlig bris. Enkelte snøbyger, vesentlig i ytre strøk. Fra fredag ettermiddag sørvestlig bris, om kvelden økning til sørlig liten kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Finnmark: Nordvestlig liten til stiv kuling, minkende til nordlig bris fredag ettermiddag, først i vest. Enkelte snøbyger, vesentlig i ytre strøk Om kvelden økning til sørlig frisk bris i vest. Stort sett oppholdsvær.

ANBEFALT TILTAK

Følge med på skredaktivitet. Nye skredhendelser registreres fortløpende på regObs eller ved å ringe NGI.

NESTE SKREDVARSEL

Neste skredvarsel vil bli sendt etter ny hendvedelse.

OM VARSELET

Dette skredvarselet er utarbeidet av Peter Gauer og kvalitetssikret av Øyvind Armand Høydal.

For ytterligere informasjon ta kontakt med NGIs assistansetelefon 99 30 30 00.
For regionalt skredvarsel se varsom.no

Skredvarsling fra NGI

 
 
 

 

Stedsspesifikt skredvarsel fra NGI - 19.01.2022

Faregrad: 3 - Betydelig

 
 

Stedsspesifikt skredvarsel fra NGI for definert, utsatt bebyggelse i 13 nordnorske kommuner - 19.01.2022

GYLDIGHET

Dette skredvarselet gjelder fra 19.01.2022 kl 09:00 til 20.01.2022 kl 09:00.

MEST UTSATTE FJELLSIDER

STØRSTE SKREDPROBLEM

Nysnø

Høyest skredfare i sektorer med svart skravur.

Nysnø

TREFFSANNSYNLIGHET NESTE 24 TIMER

Lav

 
 
 

SKREDFAREVURDERING

Kombinasjonen av nysnø og vind kan føre til at det dannes nye fokksnøavsetninger. Snøbygene vil treffe svært lokalt med store variasjoner i snøtilvekst. Det gjennomvåte snødekket i lavere områder kan lett rives slik at selv mindre skred kan vokse i størrelse. Vi antar at utløste skred ikke truer bebyggelsen innenfor varslingsregionen. I usatte områder, spesielt fra bratte forsenkninger kan veier bli usatt for skred.

SNØ- OG SKREDOBSERVASJONER

Noen meldinger indikerer våtsnøaktivitet siste døgn.

HENVENDELSE

Følgende henvendelse ble mottatt 19.01.2022 kl 10:30 fra Vakthavende (Værvarslinga i Nord Norge).
Etter passering av varmfronten vil det være omfattende bygeaktivitet i dag. Lokalt kan dette føre til betydelig nysnøtilvekst (20 - 40 cm) . Med vind opp til sterk kuling, fra vest dreiende mot nord, kan dette danne nye fokksnøavsetninger i leheng.

VÆROBSERVASJONER

I lavlandet kom nedbøren i går som regn. Synkende temperaturer fra i går kveld.

VÆRUTVIKLING

Nordland: Sørvest liten til stiv kuling utsatte steder. Regn og sludd. Fra om morgenen dreining til nordvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder, i kveld økende til stiv til sterk kuling. Overgang til snøbyger. Troms: Sørvest frisk bris, dreiende nordvestlig med liten kuling utsatte steder. Regn og sludd. Fra sent i ettermiddag opp i nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Snøbyger. Finnmark: Først på dagen sørvestlig frisk bris til liten kuling, dreiende vestlig. Fra i ettermiddag vest og sørvest stiv og periodevis sterk kuling vest for Slettnes fyr. Enkelte sluddbyger og snøbyger, vesentlig i nordvestlige strøk.

ANBEFALT TILTAK

Følge med på skredaktivitet. Nye skredhendelser registreres fortløpende på regObs eller ved å ringe NGI.

NESTE SKREDVARSEL

Neste skredvarsel vil bli sendt etter ny hendvedelse.

OM VARSELET

Dette skredvarselet er utarbeidet av Peter Gauer og kvalitetssikret av Frode Sandersen.

For ytterligere informasjon ta kontakt med NGIs assistansetelefon 99 30 30 00.
For regionalt skredvarsel se varsom.no

Skredvarsling fra NGI

 
 
 

Skredvarsel fra NGI 18.01.22

Faregrad: 4 - Stor

 
 

Stedsspesifikt skredvarsel fra NGI for definert, utsatt bebyggelse i 13 nordnorske kommuner - 18.01.2022

GYLDIGHET

Dette skredvarselet gjelder fra 18.01.2022 kl 09:00 til 19.01.2022 kl 09:00.

MEST UTSATTE FJELLSIDER

STØRSTE SKREDPROBLEM

Våtsnø

Høyest skredfare i sektorer med svart skravur.

Våtsnø

TREFFSANNSYNLIGHET NESTE 24 TIMER

Lav

 
 
 

SKREDFAREVURDERING

I løpet av dagen vil en varmfront gå gjennom området, som fører til lokalt betydelige mengder nedbør. Ved havnivå forventes nedbør som regn og i høyder over ca 600 m som snø. Med oppvarming og regn øker faren for våtsnøskred nedenfor snøgrensen. Dette gjelde spesielt i ytre strøk. I inre strøk og i høyden kan det fortsatt forventes tørre snøskred. Vind fra vestlige retninger som stiv eller sterk kuling kan føre til nye fokksnøavsetninger i høyden over 600 til 800 moh. Vi antar at utløste skred ikke truer bebyggelsen innenfor varslingsregionen. I usatte områder, spesielt fra bratte rennen, kan veier bli usatt for skred. Mest utsatt er regionen Troms.

SNØ- OG SKREDOBSERVASJONER

Skredaktivitet og snødekke informasjon indikerer at snøen ikke har stabilisert seg etter siste snøfall.

HENVENDELSE

Følgende henvendelse ble mottatt 18.01.2022 kl 10:30 fra Vakthavende (met.no).
I deler av varslingsområdet har det kommet betydelige mengder snø de siste dagene. I dag passerer en varmfront fra vest til øst gjennom Nord Norge. Det forventes fortsatt betydelige mengder nedbør og snøgrensen stiger til 600 til 800 moh. I løpet av natten vil snøgrensen synke igjen, fortsatt nedbør de kommende dagene.

VÆROBSERVASJONER

10-20 mm nedbør siste døgn med nordvestlig kuling på utsatte steder. Nedbøren har stort sett kommet som snø.

VÆRUTVIKLING

Nordland: Sørvest liten til stiv kuling utsatte steder først på dagen. Fra om morgenen dreiende til nordvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Om kvelden økende til stiv til sterk kuling. Regn og sludd først på dagen, overgang til snøbyger. Troms: Sørvest frisk bris først på dagen, dreiende til nordvest frisk bris, liten kuling utsatte steder. Sent om ettermiddagen periodevis stiv til sterk kuling utsatte steder. Regn og sludd. Fra om ettermiddagen overgang til snøbyger. Finnmark: Sørvest frisk bris til liten kuling først på dagen, dreiende til vest liten kuling. Vest for Slettnes fyr vestlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Regn og sludd, fra om ettermiddagen snøbyger, vesentlig i vest.

ANBEFALT TILTAK

Økende beredskap: Følge med på skredaktivitet. Nye skredhendelser registreres fortløpende på regObs eller ved å ringe NGI.

NESTE SKREDVARSEL

Neste skredvarsel vil bli sendt etter ny hendvedelse.

OM VARSELET

Dette skredvarselet er utarbeidet av Peter Gauer og kvalitetssikret av Christian Jaedicke.

For ytterligere informasjon ta kontakt med NGIs assistansetelefon 99 30 30 00.
For regionalt skredvarsel se varsom.no

 
ngi

Varsel om snøskredfare 17.01.22

Varsel for Lyngen

Nivå: 4 - stor snøskredfare

Gyldig fra: 18.01.2022 00:00

 

Varsel for Tromsø

Nivå: 4 - stor snøskredfare

Gyldig fra: 18.01.2022 00:00

Varsel for Sør-Troms

Nivå: 4 - stor snøskredfare

Gyldig fra: 18.01.2022 00:00

Varsel for Indre Troms

Nivå: 4 - stor snøskredfare

Gyldig fra: 18.01.2022 00:00


Se snøskredvarsler for hele landet

 

Vennlig hilsen

Varsom - SnøskredvarslingenVarselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat

 

snowboard-g557cf3095_1920