Sakens dokumenter:

Brev med varsel om oppstart.pdf

Oppstartmøte 90_127 Coop Nord Meistervik.pdf

Planinitiativ Coop Mestervik.pdf

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan sendes innen 06.10.19 til:

Arkitektkontoret Amundsen as
Postboks 101
9251 Tromsø