VAKSINE - SVINEINFLUENSA

Vaksine for svineinfluensa vil ankomme Balsfjord en gang i slutten av uke 43, og
kommunen planlegger oppstart av vaksinasjon fra mandag 26 oktober. Vaksinen vil i første omgang tilbys
prioriterte pasientgrupper
 - de med kroniske luftveissykdommer og redusert lungekapasitet
 - de med redusert infeksjonsforsvar
 - gravide i 2 og 3 trimester
 - de med sukkersyke ( både type 1 og 2)
 - ekstremt overvektige
 - de med alvorlig nevrologisk sykdom eller skade


Vaksinasjonen utføres av helsesøsterpersonell og vil til å begynne med kun utføres ved Helsesenteret på Storsteinnes. Det vil altså foreløpig ikke settes noen Influensa A vaksine ved helsestasjonene ute i distriktet.
Det er viktig å merke seg at pasienter som allerede har fått vanlig influensavaksine lar det gå minst 2 uker
før man kan sette vaksine for svineinfluensa.
Vaksinasjonene foregår daglig fra 08:30-11 og 12-15:30. I uke 44 vil vaksinasjonsarbeidet utøves mandag til og med onsdag, i uke 45 alle ukedager. Deretter bekjentgjøres det videre opplegget vha oppslag.

Man må være oppmerksom på at det blir noe kø.