Eiendomsskatten er for 2017 satt til 7 promille av skattetaksten.

Eiendomsskatten for 2017 innbetales over to terminer.  Faktura med innbetalingskort for 1. termin sendes ut med forfallsdato 20.04.17.  For andre termin settes forfallsdato til 20.10.17.  (På første termin har det dessverre blitt feil forfallsdato på utsendt innbetalingskort, det riktige er 20.04.17.)

Klage over evt feil/mangler på eiendomsskattelisten eller eiendomsskatteseddelen må inngis skriftlig til:

Balsfjord kommune
Eiendomsskattekontoret
9050 Storsteinnes

innen 12.04.17.