Møtet er utsatt en uke til 13.06.12. pga, tekniske problemer i utsendelsen av sakspapirer