Det vises til at utredningsrapport om felles landbrukskontor for Balsfjord og Tromsø kommune, tidligere har vært publisert på hjemmesiden til Balsfjord kommune med høringsfrist ut juli måned. Det er tatt en avgjørelse på at saken sendes på ny høring med frist til 31. august. Saken vil bli fremmet for politisk behandling i kommunestyremøte 18. september.

Dokumenter til saken kan lastes ned her:

Rapport utarbeidet av arbeidsgruppa

Dissens fra ansattrepr. i BK

Dissens fagforbundet Tromsø

Interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området. Rapport fra 2011