Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven.

Mindre bygninger er unntatt nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom tiltaket ikke tilfredsstiller vilkårene, krever tiltaket søknad og tillatelse jf. plan- og bygningsloven § 20-1 eller pbl § 20-2.