Studiesenterets hjemmeside: INFORMASJONSMØTER (ssmt.no)

Se skriv fra Studiesenteret med nærmere informasjon.

Grunnskolelærer utdanning - master - med oppstart høsten 2023 (Oppmelding via samordna opptak fram til 15. april). Her må vi ha 24 kvalifiserte søkere for å få denne utdanningen til Midt-Troms. 

Ingeniør Utdanning - vi har frem ulike ingeniør utdanninger som kjøres i samarbeid med UiT Narvik - oppstart høsten 2023. Data, Bygg, Maskin, Prosessteknologi og Satelitteknologi. (Oppmelding via samordna opptak fram til 15. april) 

Praksiskandidatordningen - nå kan de som har jobbet som ufaglært / assistent i helse- og omsorgssektoren ta fagbrev selv om de ikke har fullført treårig videregående. De som ønsker å bli helsefagarbeidere (og få fagbrev) og har 5 års relevant praksis innen fagfeltet, kan melde seg opp til teorieksamen for så å gå opp til praktisk prøve i faget som gir ved bestått autorisasjon som helsefagarbeider. Vi legger opp til å kjøre et teorikurs fra mai i år med eksamen i månedsskiftet november/desember. Her må vi ha minimum 10 kvalifiserte søkere.   

Eldre og livsmestring - videreutdanning over 2 år for personer med fagbrev innen helse- og omsorg. Utdanningen gir 60 studiepoeng. Utdanningen leveres av Fagskole i nord og vi må også ha minimum 10 kvalifiserte søkere for å få kurset til Midt-Troms. 

Saksbehandlingskurs - Vi jobber med å få et to dagers kurs i saksbehandling for kommunalt ansatte. Hvis kommunene er interessert i dette kurset, blir det muligens kurs i slutten av april i år. 

Vi jobber og med å prøve å få endel masteremner innen både helse og oppvekstsektoren, dette kommer vi tilbake til ila våren 2023.

Hvis dere har behov for andre kompetansehevinger eller videreutdanninger kan disse behovene meldes til oss, så ser vi på mulighetene vi har.

 

Stian Svendsen

Prosjektleder

epost: sts@ssmt.no

tlf: 90 55 24 74