Dersom du har grunnlag for å tro at tiltak er oppført i strid med plan- og bygningslovgivningen bør du melde fra om dette til:

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes

E-post: post@balsfjord.kommune.no

Meldingen må inneholde tilstrekkelige opplysninger til at vi kan undersøke forholdet. Meldingen må derfor inneholde adresse/gårds- og bruksnummer på eiendommen der ulovligheten foregår. I tillegg må det redegjøres for hva som er ulovlig oppført, samt omfanget av ulovligheten. For samtlige ulovlighetssaker vil det være til stor hjelp om tiltaket er inntegnet på kart. Dersom den mulige ulovligheten er godt dokumentert, vil kommunen raskere kunne ta stilling til henvendelsen.

Vi oppfordrer melderen til å oppgi fullt navn og adresse, slik at vi eventuelt kan kontakte deg dersom noe skulle være uklart. Dette bidrar til å gjøre saksbehandlingen vår bedre. Alle dokumenter som sendes kommunen er offentlige jf. offentlighetsloven § 2. Kommunen kan derfor ikke gi anonymitet til melder.

Kommunen vil så fort det lar seg gjøre undersøke og vurdere meldingen. Dersom du er part i saken vil du normalt holdes orientert om utviklingen i saken gjennom kopi av korrespondanse fra oss. Ulovlighetssaker kan være tidkrevende. Dersom forholdet er så alvorlig at sanksjoner etter plan- og bygningsloven blir benyttet, må kommunen forholde seg til de formelle regler som gjelder for disse, herunder krav om varsling og rimelig tid for den ansvarlige til å uttale seg/rette forholdet. Det vil derfor være vanskelig å angi en bestemt saksbehandlingstid for slike saker.