Informasjonsmøter:

  • Bardufoss, Næringshage Nord, Rustahøgda, onsdag 21.09. kl. 18.00
  • Finnsnes, Studiesenteret Finnsnes i Kunnskapsparken, torsdag 22.09. kl. 17.00
  • Skjervøy, Nord-Troms videregående skole, rom 216, tirsdag 06.09. kl. 18.00
  • Storslett, Nord-Troms studiesenter, Halti, Ishavsstudio, onsdag 07.09. kl. 18.00
  • Kåfjord kommune, Olderdalen, Rådhuskantina, tirsdag 13.09. kl. 19.00
  • Tromsø, UiT Norges arktiske universitet, MH-bygget, plan 6, auditorium 1, mandag 19.09. kl. 18.00

Søknadsfrist: 15. oktober 2016

Oppstart: 12. januar 2017

Se informasjon: https://www.uit.no/utdanning/program?p_document_id=282692