Trenger du bistand i saker med mistanke om seksuelle overgrep mot barn/familievold?

Balsfjord kommune har en tverrfaglig ressursgruppe som består av fagpersoner fra:

  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjonen
  • Enhet Psykisk Helse, rus og ReHabilitering
  • PPT
  • Politi

Du kan ta kontakt med ressursgruppen dersom du trenger råd i saker som omhandler seksuelle overgrep/vold i nære relasjoner.

gode vennerFor fagfolk er det en hovedregel å ikke sitte alene med slike mistanker og bekymringer, men ta kontakt for å drøfte urovekkende tegn og hvordan forholde seg videre.

Dine bekymringer drøftes anonymt i ressursgruppa.

Vi samarbeider tverrfaglig og hjelper til med å videreformidle den hjelp det er behov for.

Kontaktperson/koordinator for gruppa:

Psykisk helsearbeider for barn og ungdom
Tel: 77 72 21 78 eller 95 078 922

Alternativt tas det kontakt med en av de andre fagtjenestene i ressursgruppa, f.eks. helsesøstertjenesten,
Tlf: 77 72 21 57 eller 901 80 768

Utenom ordinær kontortid er det politi og lege som har vakt, og eventuelt kan videreformidle kontakt med ressursgruppa.

Alle møter foregår på helsesenteret på Storsteinnes.  Møtedatoer finner du i aktivitetskalenderen på forsiden.