Det betyr at TV-aksjonen 2020 arrangeres uten at bøssebærere går fysisk fra dør til dør, slik Norges befolkning er vant til. Det blir likevel mange muligheter til å bli med på årets aksjon for å bekjempe plast i havet.

TV-aksjonen er ansett som verdens største dugnad og har samlet inn mer enn ni milliarder kroner siden oppstarten i 1974. Nå er det en annen dugnad vi alle må stille opp på, nemlig den å hindre spredning av smitte. Derfor vil det ikke bli gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Dette betyr at alle lokale og nasjonale gode krefter må trø til for at vi også i år kan få en fantastisk aksjon.

Norge og TV-aksjon er utrolig stolt av alle frivillige ildsjeler, organisasjoner som står sammen og legger til rette for gode løsninger også digitalt. Uten dere hadde det ikke vært noen TV-aksjon.

La oss sammen jobbe for at den digitale TV-aksjonen skaper lokal stolthet, samhold og vennskapelig konkurranse kommuner imellom. Kanskje mer enn noensinne kan TV-aksjonen bidra til å samle hele landet i en tid da mange føler seg isolert og avskåret fra felleskapet. Sammen skal vi bruke alle de digitale mulighetene vi har tilgjengelig, som Vipps og Spleis, og se på andre kreative løsninger slik vi gjør fra år til år.

Jeg tror kreativiteten lokalt er stor, og at vi vil se mange fine og trygge aktiviteter framover som nettopp dere kan skape. Det er en stor endring at vi ikke legger til rette for fysisk bøssebæring i år. Samtidig er dette den eneste forsvarlige løsningen i et ekstraordinært år. Både sendingen på NRK og P3-aksjonen skal gå som normalt, men selvfølgelig i henhold til gjeldende smittevernsregler.

Jeg håper at det gode møtet i døra, som den fysiske bøssebærertradisjonen representerer, gjenopptas så snart situasjonen tillater det. Forhåpentligvis allerede neste år.

Men ínn til da: tusen takk for at dere stiller opp, ser løsninger og ikke minst: bidrar til WWFs kamp mot plast i havet. Verdenshavene og 900 000 mennesker i Sørøst-Asia, som får livet og livsgrunnlaget forringet av plastforsøpling, er avhengig av oss og frivilligheten.

Hvis du vil organisere noe eller melde at du vil være med kan du registrere deg på blimed.no. Idébanken i portalen vil oppdateres med forslag til hva dere kan gjøre av aktiviteter. I tillegg har vi en kjempefin løsning for digitale bøssebærere i samarbeid med Spleis

og et godt samarbeid med Vipps.

Jeg håper at alle bidrar på den måten hver enkelt finner mest hensiktsmessig. Ta gjerne kontakt med ordføreren hvis noen har ideer, eller spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Gunda Johansen
ordfører