Fargene symboliserer følgende:

Grønn - enkel - passer for nybegynner og krever ingen spesielle ferdigheter
Blå - middels - litt erfaring og middels trent turgåer
Rød - krevende - erfarne turgåere med god utholdenhet
Svart - ekspert - erfarne fjellfolk med god utholdenhet

Balsakka - 3 t Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/Balsakka.aspx

Birtehola - 1,5 t Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/Birtehola.aspx

Blåheia - 2,5 t Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/Blaaheia.aspx

Blåtinden - 5 t Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/Blaatinden.aspx

Fjellbrua fra Sand - 2 t en vei Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/fjellbrua.aspx

Fjellbrua fra Nordheim - 2 t en vei Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/fjellbrua.aspx

Fotefar mot Nord - 1 t en vei Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/fotefar.aspx

Fotefar mot Nord - 1 t en vei Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/fotefar.aspx

Fugeltinden - 5 t Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/fugltinden.aspx

Camp Nikka - 1 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/camp-nikka.aspx

Gjømmerdalsbrea 3t Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/gjoemmerdalsbrea.aspx

Hattavarre - 6 t Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/hattavarre.aspx

Holmevassfjellet - 1,5 t  Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/holmvassfjellet.aspx

Fjellfroskvatnet - 3 t en vei Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/juksavatnet-fjellfroskvatnet.aspx

Juksavatnet - 3 t en vei Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/juksavatnet-fjellfroskvatnet.aspx

Sandsvikåsen - 1 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/sandsvikaasen.aspx

Kvannfjellet - 2,5 t Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/kvannfjellet.aspx

Vakkerheia - 2,5 t Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/vakkerheia.aspx

Litjegrotta - 3 t Blå - http://www.dintur.no/hiking-trails/litjegrotta.aspx

Mortenhalsskolten - 3,5 t  Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/mortenhalsskolten.aspx

Nikkavatnet rundt - 1 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/nikkavatnet.aspx

Nordkjoselva - 1,5 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/nordkjoselva.aspx

Omasvarri - 4 t Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/omasvarri.aspx

Pertind - 4 t Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/perstind.aspx

Piggtindskaret - Lakselvdalen - 5t en vei Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/piggtindskaret.aspx

Piggtindskaret - Oteren - 5 t en vei Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/piggtindskaret.aspx

Kjusakdalen - Russedalen - 7 t en vei Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/russedalen-kjusakdalen.aspx

Russedalen - Kjusakdalen - 7 t en vei Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/russedalen-kjusakdalen.aspx

Slettind - 6 t Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/slettinden.aspx

Smørpundfjellet - 3 t Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/smoerpundfjellet.aspx

Snømannen - 7 t Svart - http://www.dintur.no/hiking-trails/snoemannen.aspx

Laksvatnfjellet - Løkta - 4 t en vei Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/laksvatnfjellet.aspx

Laksvatnfjellet - Laksvatn - 4 t en vei Rød - http://www.dintur.no/hiking-trails/laksvatnfjellet.aspx

Tenneshaugen - 1 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/tenneshaugen.aspx

Nikkavannsmarka - 1 t Grønn - http://www.dintur.no/hiking-trails/nikkavannsmarka.aspx