Turkalenderen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Lyngen og Karlsøy i regi av Ishavskysten friluftsråd.  Her blir en del turer presentert på en grei og informativ måte.

La dette bli starten på et aktivt turår i egen eller nabokommunene.

God tur!