Oppstart denne sesongen blir fra Malangseidet v/ Tromsø grense til Mestervik og Ansnes til Mestervik.
.
Vi ber om at tankene (alle kammer) merkes med stake – hvis mulig også med gnr./bnr.
Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.
Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn, ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø AS eller Balsfjord kommune.
Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd etter utført tømming, til
Perpetuum Miljø AS,
Ringveien 136,
9350 Sjøvegan,
telefon 400 02 929 eller til Balsfjord kommune.