Ta kontakt før du starter på et byggeprosjektDersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les nærmere om ulike typer tiltak i menyraden til venstre. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe mer du lurer på.