Hver husstand som skal kontrolleres blir informert på forhånd.  Gjør oppmerksom på at noen husstander ikke får tilsyn i 2019.