Søknadsfrister, formål, hva kan det søkes på og hvem kan søke samt mye mer finner du i vedlagte brosjyre fra Troms fylkeskommune.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Troms fylkeskommune' presentasjon av de ulike ordningene