IMG_0892[1].JPGKommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 1. september 2018. 

Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no.

Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.

For kommunene Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Karlsøy, Kvænangen og Skjervøy kommuner: Jan Arvid Holmgren, Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, telefon 403 22 000