Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket, tidspunkt for gjennomføring, budsjett og søknadsbeløp.

Søknad rettes til Balsfjord kommune v/ ordfører Ole-Johan Rødvei innen 31. mai 2013.