Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Tilskudd til drenering - søknad

Som eier av jordbruksareal kan du søke om tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Grøfting - søknad om tilskudd

  Beskrivelse

  Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

  God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

  Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

  Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

  Målgruppe

  Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 

  Skjema


  Vedlegg

  Obligatorisk vedlegg:

  • kart med grøfteskisse

  Andre aktuelle vedlegg:

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:09
  Gyldig fra
  2018-07-06
  Gyldig til
  2020-01-15